Verkossa, mobiilissa, tabletissa tai vaikka missä

Virtuaalitodellisuus, 3D puhelinnäytöt ja aktiivinen elämäntyyli luovat raamit verkkokauppa- ja mobiilikäyttäytymiselle. Tuote- ja palvelutarjoajien tulee kyetä reagoimaan trendeihin ja rohkeasti tarttumaan uusiin tapoihin entistä nopeammin ja yksilöllisemmin. Tämä vaatii modernin teknologian, asiakaslähtöisen sisältötuotannon saumatonta yhteen sovittamista ja asiakaspsykologiaa.

 Aidosti läsnä kaikkikanavaisesti

Asiakas liikkuu eri verkkokanavilla eri palveluapplikaatioilla ja -laitteilla. Mobiilin rooli verkkokauppaostoissa vahvistuu entisestään ja jos verkkokauppasi ei vielä ole optimoitu mobiilille, nyt on viimein aika reagoida! Googlen mukaan yli 60% internetin käyttäjistä selaa verkkokauppoja ja viettää aikaa verkossa älypuhelimella yhtä usein kuin pöytäkoneella. Lähtökohtana on siis oltava, että verkkokauppa ja muutkin palvelukanavat toimivat saumattomasti laitteesta riippumatta.

Kaikkikanavaisessa viestinnässä eli Omnichanellissa kaikki kanavat toimivat hyvin yhteen, eikä viestit ja palveluominaisuudet eroa eri kanavissa. Omnichanel viestii yhdenmukaisesti kaikkien kanavien kautta asiakkaille, poiketen perinteisestä monikanavaisuudesta sillä, että kanavat ovat synkronoitu keskenään täydentämään toisiaan eheän ja yksilöllisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi.  Omnichannellissa asiakkaat eivät huomaa eroa käyttäessään mobiilia, tablettia, sovellusta tai tehdessään ostoksia myymälässä, mutta hyötyvät esim. lisäpalveluiden muodossa. Tällaisia ovat asiakkaan ”tilaamat” profiloidut palvelut, joita asiakas voi saada mobiiliin astuessaan liikkeeseen. Verkkopalveluita suunniteltaessa yritysten tulisikin huomioida koko digiympäristö sekä panostaa integroiviin lisäpalveluihin.

Lisäpalvelua digisti

Miksi mobiilioptimointi ja kaikkikanavaivuus sitten kannattavat? Suunnittelussa käyttäjälähtöisyys ja asiakasymmärrys ovat kaiken a ja o. Tekniikka on vain osa asiaa – merkityksellisempää on erilaistavien palveluominaisuuksien ja sisältöjen jalostaminen. Ammattitaidolla rakennettu digitaalinen palveluviestintä optimoi yksilömarkkinoinnin massamarkkinoinnin teholla.

Kysymys on sekunneista, jolloin verkkovierailija pitää valloittaa.  Tämän lisäksi Google suosii hakutuloksissaan mobiilioptimoituja ja integroituja verkkokauppoja. Kun yritys haluaa näkyviä hakutuloksia ja lisätä asiakkaan asiointimukavuutta, pitää verkkokaupasta tehdä responsiivinen sekä panostaa palvelusisältöihin.  Verkkoasiointipalvelujen onnistunut työstäminen edellyttääkin tehokasta markkinointi-, brändijohtamisen-, konseptointi-, muotoilu- ja teknologia-osaamisen yhdistämistä.

Taina Torvela

yrittäjä, KTM/ekonomi