Markkinoinnin mitattavuus on kiinteä osa tämän päivän markkinointitoimenpiteitä. Tulosmittausta varten on määriteltävä selkeät tavoitteet, jotta tiedetään mitä toimintoa seurataan ja miten.

Määrittele:

 • mitä tietoja pitää saada, jotta ovat relevantteja liiketoiminnalle
 • mistä avainmittareista ja avainpisteistä tietoa kerätään (ei vain pelkkiä analytiikkaohjelmien tarjoamia perusoletustietoja)
 • mitä tietoja tarvitaan ostopolun eri vaiheista

Digimarkkinoinnin tuloksia voidaan seurata reaaliaikaisesti eri digikanavien omista analytiikkapalveluista, jolloin digitoimenpiteitä voidaan optimoida esimerkiksi kesken kampanjan. Optimoinnilla tarkoitetaan mainonnan kohdennuksen, sisällön ja panostettavan rahamäärän säätämistä paremmin tavoitteita tukeviksi.

Kun tulosten mittaus ja saadun datan analysointi johtopäätöksineen liitetään kiinteäksi osaksi markkinoinnin vuosisuunnittelua, saadaan siitä oiva työkalu markkinoinnin johtamiseen ja budjetointiin. Määriteltyjen tulosmittareiden avulla varmistetaan, että markkinointiin käytetystä rahasta saadaan tuottava investointi.

Verkkokaupan monikanavaisen lanseerauskampanjan tulosmittaus by Ajatus:

1.) Kampanjan alussa määritellyt tavoitteet osana kampanjasuunnitelmaa:

 • lisätä verkkokaupan kävijöiden määrää
 • lisätä verkkokaupan myyntiä
 • lisätä ostotapahtumien määrää ja kasvattaa keskiostosta
 • kasvattaa verkkokaupan konversioprosenttia
 • lisätä verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden määrää
 • lisätä asiakasuskollisuutta
 • lisätä valtakunnallista tunnettuutta
 • kerätä uusia liidejä

2.) Eri kampanjakanavien ja tavoitteiden täyttymisen seuranta ja reagointi tiiviisti koko kampanja-ajan

3.) Digimainonnan sisällön ja kohdennuksen optimointia tavoitteiden mukaisesti analytiikan avulla

4.) Kampanjan tulosten kokoaminen eri kanavista, raportointi, analysointi ja johtopäätökset

5.) Jatkomarkkinointi kampanjassa saaduille liideille

6.) Asiakasuskollisuuden vahvistaminen osuvalla sisällöllä, toimenpiteillä ja ajoituksella

Päivi Kilpimaa
projektipäällikkö/ KTM