SoMea, palvelumuotoilua entä mitä seuraavaksi?

Mainosala kehittyy ja pysyäksemme huipulla pitää meidän toimijoiden uudistua jatkuvasti. Alamme ominaispiirteet, nopea kehitys, trendit ja ajantasaisuus tekevät alastamme mielenkiintoisen ja haastavaan. Tuleen ei saa jäädä makaamaan. Olemme käyneet läpi digitalisoinnin sekä SoMe buumin, jotka ovat edelleen vahvasti läsnä. Nyt ajankohtaista kuitenkin on osaamisen laajentaminen sekä eri aloista inspiroituminen.

Yritykset, asiakkaat ja yhteiskunta kokonaisuudessa on yhä tietoisempi markkinoilla tapahtuvasta kehityksen nopeudesta ja he myös vaativat enemmän. Koska itse yrityksetkin ovat entistä tietoisempia, osaavimpia sekä pystyvät itse esim. hallinnoimaan sosiaalisen median kanavia, täytyy meidän alan ammattilaisten pystyä viemään ajatusta ja palvelua vielä pidemmälle. Meidän tehtävä onkin markkinatiedon ja kehityksen hyödyntäminen asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, kohti myynnin tuloksellisempaa edistämistä.

Ajatus vie pidemmälle

Uusiin trendeihin ja markkinakehitykseen pitää uskaltaa tarttua ja reagoida. Me Ajatuksella olemme trendin etualalla erilaistavilla palveluilla sekä osaamisella. Hyvää esimerkkiä näyttävät myös muut mainostoimistot, jotka ovat laajentaneet osaamistaan luomalla uusia rohkeita työpaikkoja markkinakehityksen perusteella.

Asiantuntemusta pitää laajentaa. Se onnistuu ajattelemalla pidemmälle, palkkaamalla uusia asiatuntijoita, kouluttautumalla ja ottamalla mallia muista aloista. Monet alat ovatkin integroitumassa ja buumi näkyy myös monessa mainostoimistossa. Tämä tarkoittaa monelta osalta asiantuntijoiden yhdistymistä. Uusia niin sanottuja digitoimistoja ja luovia toimistoja onkin alkanut ilmestymään. Varsinkin pelimaailma, IT-ala, konsulttimaailma, teolliset muotoilijat, tuotekehittäjät sekä mainosala kasvavat koko ajan lähemmäksi toisiaan ja jopa integroivat liiketoimintojaan asiakkaan eduksi. Pelimaailmassa tarvitaan mainosalan luovuutta, mainosalalla koodausta luovien ideoiden toteuttamiseen, konsulttimaailmassa myyvää sisällöntuottajaa ja niin edelleen. Alat ovat riippuvaisia toisistaan monella eri osa-alueella.

Digitoimistoissa ja luovissa toimistoissa usein yhdistyy monen eri alan osaaminen. On luovan alan graafikkoa, kaupallisen alan osaamista, tuotekehittäjää, monimediaosaajaa, sisällöntuottajaa sekä koodaajaa. Eri osaamisen yhdistyminen yhteen ja samaan toimistoon tarkoittaa kokonaisuudessa myynninedistämistoimistoja. Tämä onkin tulevaisuus, joka nyt jo toteutuu Ajatuksessa. Tärkeää on kuitenkin trendien pyörteessä muistaa mainostoimistotyö, joka on asiakaspalvelua ja asiakkaiden puolestakin ajattelua, joka vie pidemmälle.

Maria Nordström

Ajatuksen copywriter, KTM