Työ ja Terveys

Työ ja Terveys ry

ASIAKAS: Työ ja Terveys
PALVELUT: Design&Sisältö | Verkkopalvelut

Tarve

Luoda uudet yhtenäiset valtakunnalliset verkkopalvelut työterveyspalvelutuottajille. Vahvistaa Työ ja Terveys ry:n roolia valtakunnallisena työterveyden asiantuntijana.

Mistä ajatus lähti?

Työ ja Terveys -yhdistykseen kuuluu noin 1 300 työterveysalan ammattilaista. Ammattitaito haluttiin koota yhden palvelun alle ja parantaa tiedon saatavuutta. Verkkopalvelut luotiin palvelemaan sekä yhdistyksen jäsenistöä että vaikuttajia ja työnantajia.

Ratkaisu

Työ ja Terveys ry:n roolia asiantuntijana vahvistettiin uusimalla organisaation design management sisällöt, kuten liikemerkki, slogan eli palvelulupaus sekä verkkopalvelut. Uudistuksen myötä toteutettiin brändikuvaukset vahvistamaan uutta identiteettiä ja selkeyttämään viestisisältöjä.

Design & Sisältö
VERKKOPALVELUT – verkkosivut
Brändikuvat
TÖITÄMME

Tutustu aikaisempiin töihimme ja aloita
kanssamme uusi projekti.