Pello

Pello

ASIAKAS: Pellon kunta
PALVELUT: BrändiTeho | Verkkopalvelut

Tarve

Pellon kunnalla oli tarve työstää mahdollisimman asukas- ja elinkeinolähtöinen kuntastrategia sekä määritellä kunnan identiteetille vahvat sisällöt kuten arvot,  persoonallisuus ja pääviestit.

Mistä ajatus lähti?

Pello on ennakkoluulottomasti kasvava, väylänvarren eloisin elinympäristö ja logistinen keskus pohjoisella Kalotilla. Srategiatyö pohjautui markkina- ja tulevaisuustietoon, jota hankittiin trendianalyyseistä ja raporteista sekä alueen yrittäjiltä ja vaikuttajilta.

Ratkaisu

Pellon kunnalle määriteltiin sisällöllisesti laajempi, identiteettiä vahvistava ja ulkoiseen mielikuvaan vaikuttava kunta- ja brändistrategia, joka tuo esiin alueen vahvuuksia.

BrändiTeho

Kolme vaihetta voittoon brändistrategialla.


Kilpailuedut

Brändistrategia

Erilaistava idea
Design & Sisältö
VERKKOPALVELUT – verkkosivut
Brändikuvat
Asiakkaan suusta

”Ajatuksen avulla onnistuimme jäsentämään ja kirkastamaan elinvoima- ja hyvinvointilinjauksemme asukaslähtöisesti kohti kunnianhimoista tahtotilaa sekä vahvistamaan kuntaidentiteettiämme. Onnistumista edisti myös kuntastrategian jalkauttaminen pellolaisille.”

Sami Baas

Kunnanjohtaja | Pellon kunta

TÖITÄMME

Tutustu aikaisempiin töihimme ja aloita
kanssamme uusi projekti.