Mitä parempi briiffi, sitä parempi lopputulos

Mainostoimiston tehtävänä on luoda toimivia ratkaisuita erilaisten ja erikokoisten yritysten myynninedistämistarpeisiin. Hyvät ja onnistuneet myynninedistämisratkaisut syntyvät aina hyvän briiffin eli toimeksiannon pohjalta. Lähtökohtatietojen ja tavoitteiden yhteinen määrittely ovat avainasemassa tuloksellisessa yhteistyössä.

 

Hyvä briiffi pitää sisällään:

  1. tietoa markkina-asemasta kuten kilpailijoista ja asiakkaista
  2. liiketoiminalliset tavoitteet
  3. ylivoimatekijät ja kilpailuedut
  4. tavoiteaikataulun ja budjetin
  5. tavoitteiden mittauksen ja tulosseurannan

 

Onnistuneen markkinoinnin toteutus tulee perustua oleellisesti yrityksen markkina-asemaan sekä liiketoiminnallisiin tavoitteisiin: markkinoinnilliseen liikeideaan ja kilpailuetuihin. Lähtökohtatietojen ja tavoitteiden yhteinen määrittely sekä hyödynnettävien tietojen antaminen mainostoimiston käyttöön ovat avainasia yhteistyötä ja projektia käynnistettäessä.

Briiffissä annetusta tietomäärästä ei tule infoähkyä, päinvastoin! Mainostoimiston tehtävä on onkia informaation seasta oikeat tiedot. Briiffausta voisikin ajatella markkinointi-investointina, joka maksaa itsensä takaisin onnistuneena lopputuloksena!

Mainostoimiston tehtävä on auttaa briiffauksessa ja luoda sitä varten oikeanlainen briiffauskulttuuri. Asiakkaalle etukäteen lähetettävät briiffauslomakkeet ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi auttaa asiakasta antamaan oikeanlaista tietoa suunnittelutyön pohjaksi. Briiffaus on hyvä pitää kasvokkain ja ottaa tapaamiseen mukaan koko suunnittelutiimi, jotta kaikki suunnittelijat pääsevät heti alkumetreillä tutustumaan asiakkaaseen ja lähtökohtatilanteeseen.

Hyvällä briiffauksella säästetään aikaa, rahaa ja hermoja sekä annetaan mainostoimistolle oikeat suuntaviivat suunnittelutyöhön. Briiffauksen ja siinä annettujen avaintietojen jälkeen mainostoimiston on helpompi aloittaa oma markkinalähtöinen suunnittelutyö, jossa hankitaan kilpailu-, asiakas- ja ostokäyttäytymiseen liittyviä tietoja ja yhdistetään ne briiffissä saatujen tietojen kanssa asiakaslähtöiseksi myynninedistämisratkaisuksi.

Lyhyen oppimäärän briiffauksesta tarjoili,

Päivi Kilpimaa

projektipäällikkö | KTM