Markkinointiseikkailu 2026: Yksilö on uusi kingi valinnoissa ja viestinnässä

 

Ajatusloikka vuoteen 2026. Tekniset sovellukset ja ammattitaito ovat vieneet kaupallisen markkinointiviestinnän uudelle tasolle, jolla se kohtaa asiakkaan yksilöllisesti, vastavuoroisesti ja luovasti. Automaattisesti.

Jo ennen pyöröovia kauppakeskuksen tietojärjestelmä tunnistaa minut ja aloittaa vuoropuhelun. Sillä on minusta asiakasprofiili, joka perustuu itse antamiini tietoihin. Erilaiset tunnistimet kuulevat puheeni ja pystyvät reagoimaan siihen. Hmm… Kerron, mitä juuri nyt on mielessäni, ja järjestelmä ehdottaa täsmävastauksia tarpeisiini saman tien. Ostoskierroksella voin pysähtyä nauttimaan osallistavasta musiikki- tai pelituokiosta, jonka yhteydessä saan linkkejä tuote- ja palveluinformaatioon. Mobiiliapplikaatiot auttavat minua räätälöimään palvelusisällöt miellyttävän yksinkertaisesti.

Ostaja on yksilö

Viisitoistavuotiaan Ajatuksen avainhenkilöt visioivat, että vuosikymmenen kuluttua kaupallisessa markkinointiviestinnässä yksilöllisyys vaikuttaa vahvasti ostajan valinnoissa, viestintävälineiden käytössä ja viestinnän sisällössä.

Toimitusjohtaja Taina Torvela toteaa, että elämme jo tässä kiihtyvässä muutoksessa. Yritysten pitää terävöityä palvellakseen ja viestiäkseen yksilöllisesti. Palvelusisältöjä tulee kyetä muotoilemaan käyttäjälähtöisimmiksi.

Yksisuuntaisen markkinointi-sanan Torvela haluaisi räjäyttää pois ja korvata sen uudella termillä, joka ilmentää vuoropuhelevaa, asiakaslähtöistä toimintatapaa. Ostajasta ja mediakuluttajasta tulee osaavampi ja valikoivampi. Hänen on helppoa löytää tietoa, joka auttaa häntä toteuttamaan ostovalinnoissa omia arvojaan, esimerkiksi eettisyyttä. – Hän myös kommunikoi aktiivisesti muiden asiakkaiden kanssa, Torvela sanoo. Kavereiden peukutukset ja reaktiot somessa vaikuttavat ostopäätöksiin yhä enemmän. Kommunikointiareenat muuttuvat vuorovaikutteisemmiksi ja monipuolisemmiksi. Niillä kommunikoidaan digitaalisen median kielellä kuten emojeilla. Asiakkaan vaikutus esimerkiksi tuote- ja palvelukehitykseen lisääntyy.

Räätäli tarvitsee mitat

Missä luuraa tehokas markkinointiautomaatio? Ideana on, että yritys pystyisi järkevin kustannuksin tunnistamaan kunkin asiakkaan ja tarjoamaan hänelle räätälöidyn viestin. Asiakas välttyy massaviestiltä, joka voi ärsyttää osuessaan väärään. – Uskon, että kymmenen vuoden päästä massaviestintää on enää vähän, Torvela sanoo. – Tietojärjestelmät riittäisivät jo nyt yksittäisen kuluttajan valloittamiseen, mutta yrityksiltä puuttuu kykyä asiakastiedon määrittelyyn, kokoamiseen ja käyttöön.

Asiakastietojärjestelmät korvautuvat uusilla keinoilla, joissa asiakkaan omalla sisällöntuotannolla on suuri merkitys. – Käsite brändinvartija saa uusia sävyjä, kun markkinoinnin toimintaympäristö tulee yhä demokraattisemmaksi.- Uskon, että brändien merkitys ne valinneen yksilön persoonallisuuden ja identiteetin jatkumona kasvaa edelleen ja brändit taipuvat notkeammin yksilön käyttöön ilmaisuvälineiksi, Torvela jatkaa.

Markkinointi on palvelua

Kuluttajan tietämys palvelujen ja tuotteiden taustatekijöistä lisääntyy merkittävästi. Sen myötä markkinointikin on entistä rehellisempää, sanoo Ajatuksen projektipäällikkö Päivi Kilpimaa. Myös negatiivisista asioista tiedotetaan avoimesti. Molemminpuolinen luottamus asiakkaiden ja toimijoiden välillä on tärkeää. – Perinteisen mainostamisen sijaan valistuneille asiakkaille tarjotaan tietoja, vinkkejä ja ohjeita. Markkinointi on asiakaspalvelua, Kilpimaa sanoo. Projektipäällikkö Kilpimaa ennakoi muun muassa kiinnostavaa ilmiötä, toimijuuden sekoittumista. – Työntekijää, yrittäjää ja yritystä ei voi enää selvästi erottaa toisistaan. Työ siirtyy yhä enemmän freelancereille, ja kuluttajat sekä erilaiset yhteisöt alkavat tuottaa palveluja yritysten kilpailijoina.

Ajatuksella,

asiakaspalvelija Päivi