Lappi on vientimarkkinoiden erikoistuote, joka jo myy hyvin ja jonka liiketoimintapotentiaali on kasvava. Lappia ei saisi myydä millään sektorilla jalostamattomana liian halvalla. Lapin luonto, elintarvikkeet, energiatuotteet, luontaistuotteet yms ovat ns. ”kuumaa kamaa” kansainvälisillä markkinoilla. Tuoreimmat uutiset kertovat, että Lappi on voimakkaassa noususuhdanteessa. Lapin liikevaihto kasvoi 16,7 % ja vienti yli 25 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä! Tätä kasvua tulee voimistaa ja varmistaa entisestään jalostusarvoa nostamalla.

Erikoistuotteitamme markkinoidaan liian usein massamaisesti, massamarkkinoille, hintaorientoituneesti, ns. raaka-ainetasoisina tuotteita- ja palveluita. Metsäteollisuus on tehnyt sitä jo vuosikymmeniä. Vielä on töitä myös elintarvike-, energia- ja elämysteollisuuden parissa, jossa olisi mahdollisuuksia kaupallistaa korkeamman jalostusarvon vientituotteita. Mittavat liiketoimintamahdollisuudet kyettäisiin näin entistä paremmin hyödyntämään!

Lapin jalostusarvoa reilusti korkeammalle

Lapissa on jalostuspotentiaalia. Kansainvälinen imagomme kiiltää kirkkaasti. Monet maailman trendit ja elämäntyylit vahvistavat entisestään mielenkiintoa rauhallisia arktisia alueita kohtaan. Lappi ja Suomi ovat voittaneet monta kansainvälistä ranking-listausta, liittyy se sitten puhtauteen, elintasoon, turvallisuuteen, vakauteen ja onnelliseen elämään. Tekijöihin, joita ihmiset arvostavat ja mitä on vaikea muulla kokea tai löytää sekä mistä he ovat valmiita maksamaan kunnon korvauksen.

Useat lappilaiset tuotteet ja palvelut, erityisesti elämysteollisuus toimivat ns. niche-markkinoilla, missä tuotteiden ja palveluiden jalostus- ja laatutason tulee olla korkealla. Mikä merkitsee kilpailua hinnan sijaan laadulla, erikoistumissisällöillä ja yksilöllisyydellä. Koko maakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi ja kasvun takaamiseksi, olisi merkittävää lisätä voimavaroja eri toimialojen tuotteiden ja palveluiden jalostusarvon nostamiseen omassa maakunnassa. Miksi antaisimmekaan jakelutien tai muiden toimijoiden kerätä taloudellinen menestys arvokkailla ”raaka-aineillamme”, on sitten puhtaasta luonnosta tai sen antimista kysymys!

Yhdistämällä asiakasorientoitunut palvelumuotoilu– ja liiketoimintaosaaminen sekä teknologia- ja toimialaosaamiseen, pystymme luomaan ketterästi jalostuneempia ja kilpailukykyisempiä palvelukonsepteja kansainvälisille markkinoille. Valtakunnallisesti monet menestyvät yritykset hyödyntävät jo palvelumuotoilua osana tuote- ja palvelukehitystä, mutta Lapissa monissa yrityksissä se on vielä tuntematon toimintatapa. Vaikka asiakkaiden osallistamisen selkeät liiketoiminnalliset hyödyt ovat tutkitusti merkittävät.

Palvelumuotoilulla ketterästi lisää jalostusarvoa

Palvelumuotoilu on tehokkain ja asiakaslähtöisin jalostusarvon nostamisen keino. Sen avulla kyetään kestävämmin erilaistamaan oma tarjonta markkinoille. Yksi tuoreimmista selvitystuloksista kertoo, että palvelumuotoilun suosio ja strateginen merkitys kasvavat Suomessa. Lapissa ollaan otettu myös alkuaskeleita, mutta parhaat hedelmät ovat vielä poimimatta.

Tutkimustulosten mukaan palvelumuotoilu vaikuttaa positiivisesti erityisesti asiakastyytyväisyyteen, asiakasymmärrykseen, tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseen sekä liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen. Palvelumuotoilun keinoin yritykset muuttavat toimintaansa ja kulttuuriaan konkreettisesti asiakaskeskeisempään suuntaan ja nostavat jalostusarvoaan.

Palvelumuotoilun käyttö vaatii usein muutoksen yrityksen toimintatavoissa ja prosesseissa. Asioita on tehtävä yhdessä yli yritysrakenteiden, markkinoinnin ja myyntiprosessien, asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeiden pohjalta. Hyödyntäen osaavasti asiakkaiden osallistamista ja teknologiaa. Palvelumuotoilu on konkreettinen keino löytää ne toimintatavat, miten asiakkaan tarpeiden asettaminen tuote- ja palvelukehityksen lähtökohdaksi tehdään käytännössä, onnistuneesti ja kustannustehokkaasti.

Jalostusarvoon panostetaan

Jalostusarvoa nostamalla Lapin taloudellinen merkityskin kasvaa voimakkaammin ja hallitummin. On nähtävissä, että myös Lapissa yritykset ja julkishallinnon organisaatiot tulevat hyödyntämään palvelumuotoilua erilaisissa kehittämishankkeissaan entistä voimakkaammin.

Siitä kertovat paitsi omat kokemuksemme ja asiakaspalautteet, myös palveluliiketoimintamme kasvu.

Taina Torvela

toimitusjohtaja| KTM