KUNNAN ELINVOIMA LÄHTEE VETOVOIMASTA

Johdetaanko kuntabrändejä riittävän linjakkaasti?! Käytetäänkö resurssit vetovoiman edistämiseen tehokkaasti? Jalkautetaanko strategiset sisällöt kunnolla? Nämä kysymykset ovat mielestäni aivan ytimessä puhuttaessa menestyvästä kunnasta. Kuntien ulkoinen vetovoima on suorassa yhteydessä luonnekkaaseen kuntaidentiteettiin. Kunnissa tulisi…

Markkinointiseikkailu 2026: Yksilö on uusi kingi valinnoissa ja viestinnässä

  Ajatusloikka vuoteen 2026. Tekniset sovellukset ja ammattitaito ovat vieneet kaupallisen markkinointiviestinnän uudelle tasolle, jolla se kohtaa asiakkaan yksilöllisesti, vastavuoroisesti ja luovasti. Automaattisesti. Jo ennen pyöröovia kauppakeskuksen tietojärjestelmä tunnistaa minut ja aloittaa…