KUNNAN ELINVOIMA LÄHTEE VETOVOIMASTA

Johdetaanko kuntabrändejä riittävän linjakkaasti?! Käytetäänkö resurssit vetovoiman edistämiseen tehokkaasti? Jalkautetaanko strategiset sisällöt kunnolla? Nämä kysymykset ovat mielestäni aivan ytimessä puhuttaessa menestyvästä kunnasta. Kuntien ulkoinen vetovoima on suorassa yhteydessä luonnekkaaseen kuntaidentiteettiin. Kunnissa tulisi…