KUNNAN ELINVOIMA LÄHTEE VETOVOIMASTA

Johdetaanko kuntabrändejä riittävän linjakkaasti?! Käytetäänkö resurssit vetovoiman edistämiseen tehokkaasti? Jalkautetaanko strategiset sisällöt kunnolla? Nämä kysymykset ovat mielestäni aivan ytimessä puhuttaessa menestyvästä kunnasta. Kuntien ulkoinen vetovoima on suorassa yhteydessä luonnekkaaseen kuntaidentiteettiin. Kunnissa tulisi…

Mikä ihmeen GDPR?

Tietoturvakysymykset koskettavat erityisesti sisältömarkkinointia vuonna 2018. Kohdennetulla sisältömarkkinoinnilla saadaan aikaan hyviä tuloksia, mutta samalla se yhä enenevässä määrin herättää tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä asiakkaiden antaessa itsestään entistä henkilökohtaisempia tietoja verkossa. Toukokuussa…